Социализация чрез Гугъл

Още преди време Гугъл преформулираха отношението си към социалния елемент в мрежата и решиха да градят платформа, вместо да се конкурират с Фейсбук чрез Оркут. Новата стъпка в тази посока е услуга за притежателите на сайтове. Google Friend Connect засега е в предварителен етап и може да се използва само от някои одобрени сайтове. В общи линии, това е начин да се интегрират контактите в Гугъл в съответната потребителска сметка и да се предоставят функции, характерни за социалните мрежи. Сайтът, линкнат по-горе, съдържа списък с примерни услуги, които вече са интегрирали тази възможност, и по-подробни разяснения.

П.П. Експериментирането ми с Блогър приключи. Всички публикации в Блога за Гугъл са привнесени тук и наблюденията върху просветителите на 21-век продължават в категорията bg.google.log.