Провинциален живот за властта

Напук на множеството злободневни политически теми и на реалната неспособност на властта и политиците да произведат какъвто и да е смисъл, ще изложа една стратегическа идея.

Парламентът и върховните съдилища трябва да се преместят във Велико Търново. Символично е, пък и не им трябва летище в непосредствена близост. Правителството и централната администрация – в Пловдив. Градът има добри комуникации и пространство за растеж.

Радикална промяна, но може да се осъществи за няколко години при добра организация. Финансирането сигурно може лесно да се покрие от цената на освободените имоти. Законови пречки няма. Единственото споменаване на София в Конституцията е чл. 169, който казва, че тя е „столица на Република България“. Толкова.

Положителните ефекти ще са много.

Принципни съображения:

  • Централизирането е вредно.
  • Властта трябва да е по-далеч от реалните пари в икономиката, ако трябва и физически.
  • Властите трябва да са по-далеч една от друга, това дисциплинира комуникацията.
  • Има дори евентуални косвени ползи за развитие на елекронното правителство, намаляване на административните пречки пред бизнеса и т.н. Сега администрацията си мисли, че ако хората имат нужда от нещо, трябва да ходят при нея. Тази нагласа трябва да се преобърне.
  • Властта трябва да харчи по-малко, в по-малки градове е по-евтино.
  • Част от нагласата за привилегированост идва от усещането, че си в центъра на всичко. На чиновниците трябва да им се внушава скромност.

Локални съображения:

  • София ще стане малко по-нормален град. Ако се използва случаят, дори могат да се прокарат необходимите промени в градоустройството.
  • Велико Търново и Пловдив ще спечелят икономически. Бизнесът в София е достатъчно динамичен и може да поеме освободения човешки и организационен ресурс.
  • Току виж и съответните местни университети си повишили нивото. На централната администрация ще й се наложи повече да разчита на техни кадри. Това не е задължително лошо.
  • Медиите ще престанат да мислят, че България е София.

Не виждам защо да не стане. Много по-радикално и по-смислено е от това да се променя Конституцията, за да се проведат едни избори в един и същи ден. А радикални и смислени промени са ни крайно наложителни.