Враждебна е хубаво име

Фактът, че 24 часа превръщат някаква плоска асоциативна мисъл в патриотарска кампания не е изненадващ. Не ме изненадва също, че БНТ и БНР се хващат на това хоро. Но понеже става дума за имена, бих искал да напомня защо този шум е глупав и ненужен.

Да именуваш важен обект по най-близкото до него селище е естествено и според обичая. Самото дружество Летище София ЕАД, доколкото знам, не използва името Враждебна официално. Летището е било построено на терени, отчуждени от землището на селото с указ на цар Борис ІІІ. По-късно то е станало квартал на София. Петър Пунчев е решил сега да изпитва срам от начина, по който навремето хората са си нарекли селото. Хората, според обичая и традициите си. Аз не изпитвам такъв срам. По-скоро бих призовал обичаят и традициите да бъдат зачитани.

ukazvrazhdebna

Името Враждебна е хубаво семантически. За онези, които разбират езика, създава отношение и задава въпрос. За онези, които не го разбират, е провокация да научат една сложна дума с подчертана езикова специфика.

Името Враждебна е хубаво граматически, защото е в женски род.

Името Враждебна е хубаво естетически, защото съдържа звуковите съчетания -вр-, -жд- и -бн-.

Името Враждебна е хубаво и психологически, защото ни напомня да не се комплексираме от традициите и езика си. И предизвиква усмивка.