Скоро и при вас

Една странична новина, която може би трябва да носи заглавие „На вниманието на СЕМ“. Или може би не, щом се позамислим по-подробно какво прави СЕМ по въпроса и с какво количество внимание разполага.

Така или иначе, Федералната комисия по съобщенията в САЩ обявява Инициатива за партньорство и обучение за белите полета (pdf), с което проявява готовност да сподели натрупания опит и експертиза по въпроса с регулатори от други държави. Бяло поле в цифровия телевизионен сигнал е онази част от спектъра, която не се използва от телевизионните оператори. През ноември (всъщност точно в деня на президентските избори), комисията одобри свободното използване на този спектър от доставчици на интернет свързаност. Тук преди година и половина бях споменал за активното лобиране на Гугъл по въпроса.

Малко контекст за цифровизацията, предимно български, от Капитал.