Идентичността и собствеността на автора

Продължавам да попадам на мнения тук и там, че ако нямаш банери на сайта си („не печелиш“) можеш да публикуваш каквото ти хрумне. Позоваването на члена за библиотеките в Закона за авторските права е находчив, но немощен хак. Не става така.

Глупавото е, че това измества фокуса на проблема и си говорим не за каквото трябва. И не е учудващо, че обществото, което обсъжда този въпрос през морализаторстване, си има МВР с аналогично ниво на компетентност. Не само тук, а и във всяка просветена държава качването на чужди текстове, които не са обществено достояние, в сайтове като Читанка, е противозаконно. Има детайли за уточняване, но те със сигурност не касаят статута на библиотеките. И не става дума само за буквата на закона, а за онова, което е принципното ни разбиране за авторството и за правата, които произтичат от него.

Това разбиране е изкривено. Тази изкривеност е въплътена в множество закони, конвенции и споразумания по света. Когато подкрепяме такива сайтове и действия, ние подкрепяме нарушаването на тези закони. Това трябва да бъде заявявано ясно, защото въпросът се отнася до политика и регулации. И каквато и да е промяна трябва да бъде политическа и да касае регулациите.

Онова, което наричаме авторски права, всъщност регулира предимно правата за копиране. Нашата следпросвещенска култура приема, че въплъщаването на идея във вещ произвежда отношения на собственост спрямо самата вещ и регулира цялата работа с авторството като вещно право. Изключение правят „моралните права“ на автора във френското законодателство и някои интерпретации в общото право, които обаче са дълбоко маскирани от корпоративно насочените регулации, които доминират.

Интересно е да се прочете за Статута на Ана и цензурата в предреволюционна Франция, но нека не се впускаме в историята. Нека просто се запитаме каква е действителността на авторството.

Когато си автор, от себе си създаваш действителност, която може да бъде всеобщо смислена. Самоотношението през едновременното владеене и противостоене на световата наличност е в самата същност на човешкото. Когато, обаче, си автор на идея, ти заставаш на позицията на всеобщото, действаш от името на човешкото изобщо, от името на човечеството. Специфичното, което тук трябва да противостои на всеобщото, е твоята собствена идентичност, това, че си вложил самия себе си в направеното и чрез това си придобил нова определеност, си се променил. През идеите ние правим себе си за другите. Оттук произтича изключителната важност на гарантирането на авторството.

Прави се, обаче, една подмяна. Вместо признанието на авторството да се фокусира най-вече върху признанието на идентичността, ние сме го насочили върху зачитането на собствеността върху действителността на идеята, върху нейната въплътеност в инструменти за действие. Така самото авторство (а не само продуктите от дейността му) става нещо, което може да се продава, става индустриален продукт.

А може да е иначе, което много ясно се демонстрира от така наречените отворени лицензи.

Може да се възрази, че така няма да има авторство в същия мащаб и по същия начин, писателите, поетите и музикантите няма да има какво да ядат и т.н. Това е дълга тема и си струва да се обсъжда в детайли. Но в едно изречение – стандартните съображения тук са просто продукт на предразсъдъци и липса на хладнокръвие.

YouTube и авторските права 2

Съществена новост от делото срещу YouTube, за което вече писахме, е новото лице откъм обвинението. Последните деклариращи обида и понесени щети са NMPA, които защитават правата на издателите на музика в САЩ.

Контекст за новините

Предстои добавка към новинарския портал на Гугъл, която ще позволи добавянето на потребителски коментари. На първо време функционалността ще бъде активна само в Щатите и възможността за коментиране ще бъде предоставена само на страните, които са засегнати от самата новина. Гугъл обявяват готовност да я отворят за всички.

Снимка на навина с добавен коментар може да се види тук.

Функционалността е достатъчно сложна от продуктова гледна точка и реализацията й очевидно е изисквала доста ресурси. Несъмнено това е много добър инструмент за задържане на потребителското внимание за по-дълго време. Донякъде може да се прави аналогия с услуги като digg.com, където потребителите добавят връзки, категоризират ги и могат да ги дискутират. Тук първите две стъпки са излишни.

Същевременно, Гугъл вече имаха проблеми с някои новинарски сайтове по отношение на авторските права. Още в края на 2005 Агенция Франс Прес ги даде под съд за неправомерно използване на текст и фотографии. Това дело приключи неясно, без да даде гаранции на Гугъл срещу бъдещи подобни претенци. Такъв вид потенциални проблеми са и основната причина, поради която на news.google.com няма реклами.

YouTube и авторските права

От няколко месеца насам Гугъл отговарят по дело заведено от медийната компания Виаком за нарушения на авторски права в YouTube. Искът е за 1 млрд. долара.

В заседанието от петък на това дело адвокатът на Гугъл е заявил, че компанията се надява да пусне нова функционалност, която да удовлетвори претенциите на големите медиа и филмови компании.

Въпреки неясните формулировки в много новинарски източници, някои технологични детайли са ясни. Гугъл обещават до голяма степен да автоматизират разпознаването на материали нарушаващи авторски права чрез техника близка до тази за разпознаване на пръстови отпечатъци. Държателите на правата ще могат да подават тези отпечатъци към системата на YouTube, която от своя страна ще сваля всяко видео, което съвпада с тях за не повече от минута.