Карти с Google Chart API (Дати на европейските избори)

Google Chart API е програмен интерфейс за лесно вграждане на схеми в която и да е уеб страница. Логиката е изключително проста – трябва да се направи заявка към http://chart.apis.google.com/chart с няколко задължителни и множество опционални параметри, които се обработват и се връщат под формата на графичен файл в png формат.

Интересен детайл е, че интерфейсът позволява и работа с карти. Тук ще демонстрираме тази функционалност с карта на Европа, оцветена според датите,* в които се провеждат изборите за Европейски парламент в различните държави.

Карта на Европейския съюз според датата на изборите за Европейски парламент

Легенда:

4 юни: Нидерландия, Обединено кралство
5 юни: Ирландия
5 и 6 юни: Чехия
6 юни: Кипър, Латвия, Малта, Словакия
6 и 7 юни: Италия
7 юни: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Швеция

Това е кодът, който е използван за зареждане на картинката:

Карта на Европейския съюз според датата на изборите за Европейски парламент

Добавени са нови редове за по-добра читаемост на параметрите.

______
* Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2009