Философия в ефира

От известно време Re:TV излъчва предаването Професорско каре, в което участват професорите Цочо Бояджиев, Калин Янакиев, Георги Каприев и Владимир Градев.

Първите трима са ядрото на екипа, който, както казва Веселин, отвоюва цяла една епоха за философията в България. Същевременно, тъкмо тази обща ангажираност на участниците със средновековната и християнската философия прави предаването повече доктринерско, отколкото полемично. Това, разбира се, не е проблем – това е концепция.

Но бих препоръчал предаването дори на онези, които не са изкушени изрично нито от философията в нейната академичност и дисциплинарност, нито от специфично християнския поглед върху дискутираните теми. Важен е начинът, по който се води диалога и размишлението. Това не са единствените, но са едни от добрите професори по философия в България. И ми се струва, че съумяват да покажат и демонстрират в това предаване част от онова, което философията реално извършва като специфично философска дейност.