Картичка за Михаела

Здравей, Мишел,

Изпращам ти поздрави от мостовете над Темза. Ето един, изобразен абстрактно и само на половина:

================
|| |/ |/ |/
~~~~~~~~~~~~~

Другият е по-хубав, но е много сложен и не мога да го нарисувам. Поздрави, прегръщам те.

Юнуз