Гугъл и вашето поведение

Наскоро чиновниците от МОН решиха, че трябва да се пишат оценки за поведението на учениците. Какво общо имат Гугъл с това? Те знаят доста за вашето поведение. И от вчера използват това знание за по-добро таргетиране на рекламите, които виждате. Накратко, приписват ви категории от интереси според сайтовете, които посещавате, и ви показват повече реклами, свързани с тях. Или казват на рекламодателите, че вече сте били на техния сайт.

Идентификацията всъщност е сведена до браузъра, който ползвате. Твърдението е, че Гугъл не използва лични данни в строгия смисъл на думата. Извън таргетирането остават и неща като историята на търсенията, които сте правили, или активността ви в други продукти на компанията като безплатната електронна поща и агрегатора на емисии.

Разбира се, това не са достатъчни основания защитниците на поверителността в мрежата да подминат промяната, поради което Гугъл допълнително се заеха да обясняват подробности и основания в блога си за публична политика. Аргументите, в общи линии, се свеждат до това, че логиката на таргетирането е прозрачна, потребителите могат сами да избират категориите, които ги интересуват, или пък напълно да се откажат от подобна функционалност чрез специалната страница за управление на предпочитанията за рекламите. Разработена е дори приставка за Файърфокс, която запазва този избор при изчистване на кукитата от браузъра.

Интересна е и другата перспектива – може ли така нареченото поведенческо прицелване на реклами всъщност да повиши качеството им? Очакванията на бизнес анализаторите са положителни, но истината е, че дългосрочно концепцията може да създава и ограничения, които да доведат до пропуснати възможности. Подобно таргетиране разчита на създаването на каузална връзка между минало и бъдеще, както и между привидното и същностното. Ако сте се интересували от самолети преди време, дали е защото пътувате много или защото сте учили авиационно инженерство? Дали този интерес все още се е запазил? Разбира се, тук са важни детайлите и конкретните алгоритми, но със сигурност е лесно да се стигне до подвеждащи заключения от частичната фактология, която знаем за човешките действия. Май го казвам често и по много поводи, но хората се променят постоянно, освен това е трудно да се схване и осмисли поведението им чрез алгоритми.

Гугъл ще опитат. Всъщност, тази промяна в някакъв смисъл е дори реактивна. Рекламирането в интернет все повече се движи в подобна посока и натискът да се използват демографски, поведенчески и всякакви други данни за потребителите е голям. Линиите за защита са две: Дали знаем и контролираме какви данни и по какъв начин се използват? И можем ли въобще да откажем търговска комуникация? Предстои още дълъг път до повишаването на публичната информираност и чувствителност, както и до установяването на ефективни регулаторни механизми в тази област. И двата проблема са поставени в нова среда, различен тип обществени отношения и променени властови механизми. Дори и контекстът тепърва предстои да се доизгражда.

Що е поведение и как да го оценяваме?

– Има проблем с дисциплината в училищата, – казали си в министерството на образованието. – Какво да направим? Хайде да позволим на учителите да гонят непослушните и да въведем оценка, която да казва кой ученик има лошо поведение.

Измислили чиновниците това и сега се чудят какви да са евентуалните следствия и приложения. Истината е, че няма нужда да се чудят, защото са ги обезсмислили предварително.

Преценяват учителят, директорът или учителският съвет, че даден ученик не се държи добре. Какво да се прави? Ученикът е разумно човешко същество и поведението му има човешки основания. Може би има проблеми в семейството и компенсира с агресия. Може би е имал травматично преживяване, повлияло върху начините на социализация. Може би културната му среда във и извън училището са в силен дисонанс и има трудности с ориентацията по отношение на норми и ценности. Вместо да осмислят основанията и да вменят отговорност на училището да влезе в диалог с тези деца, да представлява обществото с неговите ценности и постижения пред тях, чиновниците решават да слагат оценка и да й търсят последствия.

Например можело това да повлияе при приема в гимназиите след седми клас. С което ни се казва, че хората (било то и „подрастващи“) не се променят и е добре да отрежем отрано възможностите пред тези, които сме решили, че са лоши. Защото те ще си останат такива.

Невероятен мисловен процес е протекъл при измислянето на този проектозакон, няма що.