Чисто разбиране?

Пражки манифест на Движението за международния език Есперанто. Интересен документ, съдържащ многозначителна правописна грешка в заглавието на хипертекстовата страница.

Покрай другите (силно спорни) тези, той съдържа твърдението, че чрез есперанто се постига „наднационално възпитание“. Което ме кара да се замисля дали възпитанието въобще може да бъде „национално“ и ако да, дали е задължително съответстващо на езика, чрез който се случва?