Находки

Това е страница 519 от цифровизираната версия на Критика на чистия разум, в превод на английски от John Miller Dow Meiklejohn, издаден през 1855. Въпрос: Какво всъщност се показва в долния край? Друг въпрос: Дали този списък е част от оригиналното издание?

Цитиране на текстове обществено достояние от Гугъл Книги

Една от добрите характеристики на Гугъл Книги е, че съдържа значително количество дигитализирани книги, които са обществено достояние. Ако попаднете на такъв текст и искате да го покажете в оригиналния му вид, в навигационното поле ще се появи бутон за създаване на изрезка, която после можете да публикувате на вашия сайт. Ето един пример: Text not available
Recueil de lois et règlemens concernant l’instruction publique depuis l’édit de Henri iv en 1598, jusqu’à ce jour. Publié par ordre du … Grand-Maître de l’Université de France

А ето и една непредвидена употреба:

195

е броят на държавите в света.