Внимание към детайла

Когато Фейсбук промениха интерфейса си преди половин година, доста хора решиха да протестират до такава степен, че компанията счете за нужно да се оправдава. За мен лично промяната беше позитивна, защото ми позволява по-лесно да държа настрана нещата, които не ме инстересуват. Но не за това става въпрос.

Случайно попаднах на една служебна страница, която предоставя букмарклет за улесняване на споделянето на страници чрез Фейсбук.

Страницата на адрес http://www.facebook.com/share_options.php, посетена с Файърфокт, Интернет Експлорър и Гугъл Хром.
Фрагмент от страницата на адрес http://www.facebook.com/share_options.php, посетена с различни браузъри (от ляво на дясно: Файърфокс, Интернет Експлорър и Гугъл Хром).

Графичното изображение, показващо букмарклета в действие, е различно, в зависимост от браузъра, с който отваряте страницата. Фейсбук, разбира се, не е единствения сайт, който се е погрижил за подобна визуална адаптация. Но това е добър пример за интерфейс, който носи позитиви за различни видове аудитории.

Начинаещият и непретенциозен потребител би се ориентирал по-лесно за онова, което трябва да направи, за да ползва тази функционалност. Напредналият потребител, от друга страна, може да оцени грижата на сайта и да се почувства удовлетворен от зачитането на неговия избор на браузър, който нерядко има и емоционален заряд.

Би било интересно да се провери поведението на сайта под Сафари, Конкерър, Айскат или други по-екзотични четци.