За мен

Име

Името ми е Юнуз. Последната буква в него е по-скоро грешка, която се дължи на особени социо-лингвистични обстоятелства. А Юнус е Йона от Стария Завет. Той е пророк, който бил пратен да проповядва разкаяние в Ниневия, опитал да избяга, но го застигнала буря и го глътнал кит. Съжалил и бил спасен. После отишъл и изпълнил божията заръка, но се разочаровал от неосъщественото възмездие. Ниневия била унищожена два века по-късно.

Фрагмент от витраж на катедралата в Ош, изобразяваща сцената с кита.

На тази снимка се вижда фрагмент от витража на катедралата в Ош, изобразяваща сцената с кита.

Места

Роден съм в Хасково, а детските ми години минаха в едно село наблизо. На 13 се преместих в Габрово, за да уча в Априловската гимназия. Сега живея най-често в София.

Бил съм на много места. Тази карта показва онези, в които съм прекарал повече от ден.

Работа и проекти

Работата ми се състои в правенето и реализирането на дефиниции, най-вече за продукти и услуги в Интернет. Това импонира на образованието, което съм получил в университета, и ми създава достатъчно предизвикателства. Дълго време го правех като продуктов мениджър в уеб компания. В момента го предлагам като услуга. Готвя се, също така, да го преподавам. Ако искате да подобрите управлението на вашия продукт, има неща, които мога да споделя.

Контакт

Мога да бъда намерен на yunuzyunuz в gmail.com, което се явява едновременно имейл и джабър акаунт. Прилежно го ползвам и като двете. Там получавам и съобщенията от този формуляр:
[contact-form 1 „Contact form 1“]