Философско консултиране

http://philosophicalcounseling.hit.bg

Ако ви трябват консултантски услуги, предлагам ви да ги потърсите от философ. Добрите философи в най-висша степен знаят какво правят 🙂

Сериозността на темата предполага да отбележа, че сайтът, който искам да представя, е много ценен. Първо, защото въпреки периодично възраждащия се ентусиазъм у мен да преравям мрежата за философски сайтове на български, досега не бях попадал на този. И всъщност научих за него от създателя му. Второ, защото винаги съм смятал, че философията трябва по-активно да „пробие навън“ и да престане да бъде строго академично занимание на една до голяма степен затворена общност. Още по-хубавото в случая е, че този пробив не е манипулативен, а напълно открит, предлагащ философските умения като услуга, която може да бъде използвана, инструментализирана с оглед на постигането на конкретна цел. Трето, философията като специфичен пазарен продукт възвръща шанса за интегрираност, споделимост и социалност на начините, по които се изгражда смисъл.

Един цитат:

Преките резултати от философското консултиране са категории, понятия и идеи. А сред главните ефекти са постигането на нови начини на мислене…

Засега изглежда достатъчно трудно постигането на нови начини на мислене да бъде възприето като възможност за осмисляне и овладяване на конкретна цел. Трудността, обаче, предимно произлиза от липсата на достатъчно разгърнато прагматизиране на самото мислене. Това не е проблем на „пазара“, а предимно на самосъзнанието на философията, която често запазва онтологичните си резултати в рамките на абстракцията, особено в своето академичното битие.

Е, сега вече (или отново, или с повече увереност) можем да кажем, че философията не е само академично занимание, а и реална, жива дейност и действителност на мисленето.